Available courses

Opis: Uczestnicy szkolenia zapoznani zostaną z najważniejszymi zagadnieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, regulacjami prawnymi, etapami prania pieniędzy oraz sposobami przeciwdziałania temu procederowi, obowiązkami instytucji obowiązanych itd.

Szkolenie dostosowane do wymogów ustaw o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 1 marca 2018 r.

Zamów dostęp Przejdź do szkolenia

W ramach usługi zapewniamy:

 • 21 dniowy dostęp do bazy online zawierającej ponad 180 pytań i odpowiedzi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz słownika najważniejszych pojęć;
 • Bazę online przygotowaną na podstawie aktualnych regulacji prawnych;

Zamów dostęp Przejdź do bazy

Szukasz gotowego wzoru dokumentu lub umowy? Skorzystaj z naszej „Bazy wzorów” zawierającej ponad 170 różnych wzorów:

 • umów;
 • dokumentów kadrowych;
 • dokumentów płacowych;
 • dokumentów finansowych;
 • formularzy;
 • wniosków;
 • oświadczeń;
 • wypowiedzeń;
 • podań;
 • skierowań;
 • świadectw;
 • zaświadczeń.

Formatów plików: doc / pdf / xls

Czas dostępu do bazy: 90 dni

Możliwość wydruku: TAK

Możliwość edycji wzoru: TAK (w przypadku plików doc i xls)

Zamów dostęp Przejdź do bazy


Aktualności

Blisko 1500 faktur o wartości sięgającej 23 mln zł. Cztery osoby zatrzymane przez CBA w związku z nowym postępowaniem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

by BrudnePieniadze Administrator -

Czterech przedsiębiorców zatrzymanych na terenie Mazowsza i Pomorza przez funkcjonariuszy stołecznej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Czynności miały miejsce w związku z toczącym się śledztwem dotyczącym tzw. „drukarni pustych faktur” działającej na terenie województwa mazowieckiego w latach 2016 – 2018 r. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie i dotyczy wystawienia blisko 1500 faktur, o wartości sięgającej 23 mln zł. Ustalenia śledczych wskazują, ze dokumenty nie potwierdzały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Zatrzymani usłyszeli w prokuraturze zarzuty posłużenia się fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publiczno-prawnej lub jej zwrotu.

Po wykonaniu czynności procesowych prokurator zastosował wobec wszystkich podejrzanych wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu, jak również poręczenia majątkowego. 

Proceder, o który podejrzane są zatrzymane osoby, polegał na wykorzystywaniu faktur dotyczących fikcyjnych transakcji w celu zmniejszenia należności podatkowych, jakie podejrzani – prowadzący działalność gospodarczą – powinni odprowadzić właściwym urzędom skarbowym. Analiza zgromadzonego materiału dowodowego potwierdza, że skala wystawienia nierzetelnych faktur VAT sięga kilkudziesięciu milionów złotych a odbiorcami pustych faktur było kilkunastu przedsiębiorców z terenu województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze Delegatury CBA w Warszawie w trakcie prowadzonych czynności procesowych zatrzymali dokumentację rachunkowo – podatkową podmiotów, które wykorzystywały „puste” faktury.

To pierwsza realizacja warszawskiej Delegatury CBA i Prokuratury Okręgowej w Warszawie w tej sprawie.

Źródło: Wydział Komunikacji Społecznej CBA

Znikający podatnicy, miliony wyłudzonego podatku

by BrudnePieniadze Administrator -
Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali dwóch członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się obrotem półproduktami służącymi do produkcji biopaliw oraz praniem pieniędzy.

Do zatrzymań doszło 29 marca 2022 r. na terenie Gdańska i Gdyni. Paweł K. oraz Izabela E., działając w ramach kolejnych spółek, brali udział we wprowadzaniu olei na terytorium RP z pominięciem należności publicznoprawnych (VAT). Spółki stanowiły łańcuch dostawców produktu od innych podmiotów do końcowego odbiorcy.

Przestępczy mechanizm polegał na pozorowanym wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT) przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców. Łańcuchy odbiorców były w sposób celowy i przemyślany układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część rolę buforów. Wszystko to miało na celu możliwość wykazania „legalnego” nabycia olei roślinnych przez ostatecznych odbiorców.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w zakresie podatku VAT oraz prania pieniędzy. Wobec obojga podejrzanych sąd – na wniosek prokuratury –  zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

To kolejne zatrzymanie w prowadzonej od 2016 r. sprawie obrotu biokomponentami.

Śledztwo prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu pod nadzorem Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy. Dotychczas zarzuty przedstawiono 63 osobom. Straty Skarbu Państwa powstałe w wyniku przestępczego procederu szacuje się na kwotę nie mniejszą niż 130 mln zł.

Źródło: ABW

ROZBITY GANG - 2 OSOBY PODEJRZANE O ZBRODNIĘ VATOWSKĄ

by BrudnePieniadze Administrator -

Rozbita zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie wyłudzali podatek VAT, z czego 2 osoby podejrzane o zbrodnię vatowską, to efekt śledztwa prowadzonego przez CBŚP i Prokuraturę Okręgową w Poznaniu. Z ustaleń śledczych wynika, że w efekcie wystawianych przez wciąż powstające i znikające podmioty gospodarcze fikcyjnych faktur, dochodziło do łamania prawa. Za zbrodnię vatowską grozi kara do 25 lat pozbawienia wolności.

W trakcie prowadzenia sprawy policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Poznaniu zgromadzili materiał dowodowy świadczący o działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Funkcjonariusze w toku śledztwa ustalili, że uzyskiwano z ustalonych podmiotów fikcyjne faktury o wartości nie mniejszej niż 50 mln zł, które następnie księgowano w zależnych od siebie spółkach z o.o. i na ich podstawie wyłudzano zwrot nienależnego podatku VAT. Według śledczych do wyłudzeń dochodziło w obrocie paletami euro oraz opakowaniami drewnianymi i deskami. Udokumentowane transakcje zarejestrowane w systemach księgowych w większości nie miały miejsca, a jedynie niewielki faktyczny obrót paletami miał na celu stworzenie wizerunku legalnej działalności.

Śledztwo obejmuje okres od 2018 roku do czerwca 2019 roku. W grudniu zatrzymano 17 osób, przeszukano siedziby kilku firm, głównie na terenie woj. wielkopolskiego. Do badań zabezpieczono dokumentację, nośniki danych, komputery oraz telefony.

Dziewięciu zatrzymanym przedstawiono zarzuty dot. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej osobie kierowania tą grupą. W śledztwie dwie osoby usłyszały zarzuty dokonania zbrodni vatowskiej. Ponadto podejrzanym przedstawiono zarzuty dot. m.in. prania pieniędzy, poświadczanie nieprawdy czy inne. Decyzją prokuratora zabezpieczono mienie należące do podejrzanych w postaci nieruchomości wartych około kilka mln zł.

źródło: Policja.pl

Older topics...