Czy osoba niepełnoletnia może uczestniczyć w szkoleniu?

Nie. Ze względu na prowadzony przez nas tryb szkoleń, zarówno kupującym jak i uczestnikiem szkolenia musi być osoba pełnoletnia.

» Pomoc techniczna