Czy mogę otrzymać scan świadectwa / zaświadczenia o ukończeniu kursu?

Nie. Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia wystawiamy tylko i wyłącznie w wersji papierowej i wysyłamy listem poleconym na podany przez uczestnika adres do korespondencji.

» Pomoc techniczna