Po uruchomieniu quizu widzę tylko białą plamę. Jak rozwiązać ten problem?

W przypadku niektórych multimedialnych quizów i testów wiedzy wykorzystujemy dodatkowe oprogramowanie, które w przypadku starszych komputerów czy wolniejszego łącza internetowego może potrzebować chwili czasu na całkowite załadowanie się. Jeśli po upływie maks. 2 minut nie pojawi się żaden efekt należy:

  • odświeżyć stronę z danym quizem
  • sprawdzić czy wyłączona jest wtyczka adblock
  • sprawdzić czy program antywirusowy nie blokuje dostępu do szkolenia
  • upewnić się w dziale wymagania technicznego dostępnym w każdym szkoleniu czy zainstalowane są wszystkie wymagane wtyczki.

Jeśli po sprawdzeniu w/w elementów problem nadal występuje, to prosimy o kontakt z obsługą platformy pod adresem: biuro@brudnepieniądze.pl

» Pomoc techniczna