Przeczytałem i przerobiłem materiały, zdałem test, proszę zatem o informację co dalej.

W przypadku zapoznania się z cała treścią szkolenia oraz wykonaniu wszystkich ćwiczeń lub zadań praktycznych, prosimy o sprawdzenie czy osiągnięty został również wymagany dla danego szkolenia limit czasu. Informacje na ten temat zamieszczone są w Instrukcji wykonania szkolenia dostępnej w każdym ze szkoleń. Dopiero po spełnieniu wszystkich warunków uzyskania zaliczenia, następuje weryfikacji szkolenia i kontakt ze strony obsługi platformy.

» Pomoc techniczna