Jak szybko otrzymam zaświadczenie ukończenia szkolenia?

Po ukończeniu szkolenia i otrzymaniu od Uczestnika danych niezbędnych do wystawienia zaświadczenia / świadectwa, dokument taki jest wysyłany od 24h do 7 dni roboczych. Do tego czasu należy doliczyć jeszcze czas niezbędny na dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polska.

» Pomoc techniczna